Diclaimer

Deze website en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Carnavalsvereniging De Streupers.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carnavalsvereniging De Streupers.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Carnavalsvereniging De Streupers sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Carnavalsvereniging De Streupers is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.destreupers.nl zijn geen eigendom van Carnavalsvereniging De Streupers. Carnavalsvereniging De Streupers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Carnavalsvereniging De Streupers worden onderhouden.

 

Carnavalsvereniging De Streupers Horssen

Foto's

De Streupers De Streupers De Streupers

Facebook

Wil je nog meer foto's zien van Carnavalsvereniging De Streupers? Kijk dan zeker op onze Facebookpagina!
Volg ons op Facebook